Bij de start van mijn bedrijf vervulde ik de rol als onafhankelijk vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPOO) voor vier organisaties. Door de jaren heen kwamen er veel organisaties bij. Het zijn er inmiddels meer dan 25 en dat aantal groeit nog steeds. Daarnaast namen de activiteiten in diversiteit toe. Ik werd ook vertrouwenspersoon integriteit (VPI) en verzorgde voor mijn opdrachtgevers trainingen en scholing op het gebied van sociaal emotionele veiligheid. Inmiddels houd ik mij fulltime bezig met dit waardevolle en mooie werk, vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een veilige en vertrouwde werkplek.

Het moge duidelijk zijn dat ik al geruime tijd niet meer alleen werk. Het begon met een achterwacht die tijdens mijn afwezigheid de zaken waarnam en zo nodig als tweede vertrouwenspersoon ingeschakeld kon worden als een situatie daarom vroeg. Maar anno 2018 is er meer veranderd. De nieuwe naam en website geven hier uiting aan.

Inmiddels zijn er meer deskundige en betrokken mensen die vanuit mijn organisatie met veel inzet diensten leveren op het gebied van veilig en vertrouwd werken en leren. Het dienstenpakket is uitgebreid, onder andere met een klachtencommissie ongewenst gedrag. Ook wordt graag en veelvuldig gebruik gemaakt van mensen uit mijn netwerk: mediators, trainers en coaches. Mensen waarvoor ik kan instaan, omdat ze deskundig en betrouwbaar zijn en kwaliteit leveren.

Hartelijke groet,
Anne Overbeek