(Na)Scholing

Actueel, kleinschalig en in een plezierige omgeving

Wij verzorgen (na)scholing voor schoolcontactpersonen en interne vertrouwenspersonen. Schrijf u in voor de tweedaagse basiscursus SCP/IVP. Deze cursus gaat onder andere in op wet- en regelgeving, taken van de schoolcontactpersoon, de problematiek van ongewenst gedrag en gesprekstechnieken. Of kies voor nascholing, in company en op maat.

Onderwijs

Buro Overbeek geeft (na)scholing voor schoolcontactpersonen/interne vertrouwenspersonen. Hierbij kan gedacht worden aan onderdelen uit de basiscursus of specifieke vraagstukken vanuit de organisatie. Ook verzorgt Buro Overbeek de tweedaagse basiscursus voor SCP/IVP.

Cursus SCP/IVP

In deze basiscursus komen de volgende aspecten in theorie en praktijk aan bod:

  • wet- en regelgeving rondom sociale veiligheid in school
  • taken van de schoolcontactpersoon en grenzen aan die taak
  • samenwerking met anderen met een taak in de sociale veiligheid
  • klachtregeling en klachtroute
  • problematiek van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag,
    onder andere pesten (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie
  • en andere klachten waarbij bejegening een rol speelt
  • gesprekstechnieken en -vaardigheden

Na afloop van de cursus ontvangt iedere deelnemer een certificaat.

Meer weten? Ontdek de mogelijkheden tijdens een vrijblijvende kennismaking met ons.

 

Vrijblijvende afspraak