Coaching en training

Op maat, zodat het altijd aansluit bij wat er nodig is

Effectieve medewerkers hebben zelfvertrouwen, stellen grenzen, hebben inzicht in hun eigen gedrag en weten hoe ze om moeten gaan met conflicten. Coaching en training door onze Nobco-geregistreerde coaches en trainers is maatwerk.

(conflict)coaching

Sommige medewerkers lopen vaker aan tegen conflicten of ervaren dat ze bij conflicten onvoldoende vaardig zijn om hier goed mee om te gaan. Coaching geeft dan inzicht. We zetten in op bewustwording van eigen gedrag en de gevolgen hiervan op het ontstaan/instandhouden of escaleren van conflicten. De medewerker krijgt zicht op wat hij/zij kan doen om beginnende conflicten zodanig te beïnvloeden dat conflicten een kans worden om te leren en te groeien. Vandaar uit werken we toe naar effectief gedrag via het verkrijgen van inzicht in onderliggende overtuigingen, het loslaten van belemmerende gedachten en het bewust worden van onderliggende verlangens. Ook het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid en het leren van vaardigheden om goed om te gaan met conflicten hoort hierbij.

Persoonlijke groei

Ook wanneer er geen sprake is van terugkerende conflicten, kunnen werknemers coachingswensen hebben. Denk aan meer bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen, assertief gedrag en grenzen stellen, of het vergroten van de eigen mogelijkheden om effectief te kunnen functioneren. Het kan ook zijn dat gedrag door anderen als ongewenst of grensoverschrijdend ervaren wordt. Hierin meer inzicht krijgen vergroot het effectieve gedrag in de samenwerking met anderen.

Trainingen en workshops

Buro Overbeek verzorgt trainingen en workshops die inzetten op een veilige en vertrouwde werk- en leerplek. De trainingen maken we op maat aan de hand van de doelstellingen die we in overleg met uw organisatie uit de organisatie ophalen. In samenwerking met onze partners kunnen we ook organisatiebrede dagen organiseren over veiligheid op de werkvloer.

Voorbeelden van trainingen zijn:

  • Assertief gedrag
  • Effectieve communicatie
  • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag voor leidinggevenden
  • Gewenste en ongewenste omgangsvormen

Voor al deze vraagstukken werkt Buro Overbeek met deskundige en Nobco-geregistreerde coaches en trainers.

Meer weten? Ontdek uw mogelijkheden tijdens een vrijblijvende kennismaking met ons.

 

Vrijblijvende afspraak