Mediation en klachtenafhandeling

Onafhankelijk advies voor een echte oplossing

Een mediator begeleidt betrokkenen van een conflict wanneer zij er samen niet uitkomen. Buro Overbeek werkt uitsluitend met MfN-registermediators.
Is er een klachtenonderzoek of advies nodig? Dan stellen we een onafhankelijke klachtencommissie samen.

Mediation

Conflicten zijn een kans om tot nieuwe inzichten te komen en te groeien. Maar conflicten kunnen ook escaleren. Ze grijpen dan diep in op onderlinge relaties, op werkzaamheden, op het (psychisch) welbevinden van betrokkenen en op de sfeer op het werk. Als betrokkenen er samen niet meer uitkomen, is mediation een goede optie. Onder leiding van een deskundige mediator, maar met behoud van eigen regie, werken we dan samen aan een oplossing. De mediator begeleidt ook de onderhandelingen tussen de conflictpartners. Het doel van de mediation is dat conflictpartners samen verder kunnen óf goed uit elkaar kunnen. Buro Overbeek werkt uitsluitend met MfN-registermediatiors.

Klachtencommissie

Als organisatie moet u klachten binnen uw organisatie over (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en discriminatie onderzoeken. U kunt hiervoor zelf een klachtencommissie oprichten. Dit kost echter aardig wat tijd en het is nog maar de vraag in hoeverre u daarmee de onafhankelijkheid en expertise waarborgt.

Buro Overbeek kan voor u het klachtenonderzoek uitvoeren. Buro Overbeek beschikt over een klachtencommissie, waarbij de samenstelling per klacht of organisatie kan wisselen, waardoor er altijd sprake is van een onafhankelijke commissie met verschillende expertise, samen goed voor een gedegen onderzoek en advies.

Klachtenonderzoek

Het klachtenonderzoek zet in op het oprecht horen van klager en aangeklaagde (hoor en wederhoor) waarbij ook oog is voor de organisatie. Dit levert een advies op waar alle partijen mee verder kunnen.

Wanneer iemand een klacht indient bij de klachtencommissie zal de contactpersoon van de commissie onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om de klacht in een minder formele setting af te handelen. Bijvoorbeeld door tussenkomst van een vertrouwenspersoon of een mediator. Is dat niet het geval, dan zal de klachtencommissie een formeel onderzoek starten. De commissie bestaat altijd uit een onafhankelijk voorzitter, een vertrouwenspersoon, een jurist met deskundigheid op het gebied van grensoverschrijdend gedrag en arbeidsgerelateerde zaken, aangevuld met administratieve ondersteuning.

Onze klachtencommissie laat zich kenmerken door haar vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid, deskundigheid en snelheid van handelen.

Meer weten? Ontdek uw mogelijkheden tijdens een vrijblijvende kennismaking met ons.

 

Vrijblijvende afspraak