In de volksmond: de klokkenluidersregeling. Hierin moet worden vastgelegd:

  • wanneer er sprake is van een vermoeden van een misstand;
  • op welke manier met een interne melding wordt omgegaan;
  • bij welke functionaris een interne melding gedaan kan worden;
  • dat de organisatie vertrouwelijk met de melding omgaat, wanneer de werknemer hierom verzoekt;
  • dat de werknemer in vertrouwen een adviseur kan raadplegen over een vermoeden van een misstand.

Een groot aantal organisaties heeft, (mede) naar aanleiding van de invoering van deze wet, een Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) aangesteld.

Bij Buro Overbeek krijgen we regelmatig de vraag voorgelegd of een combifunctie wenselijk is of niet. Bij het beantwoorden van deze vraag volgen we de visie van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). De vereniging geeft aan dat de functie prima te combineren is. Indien aan enkele basisvoorwaarden wordt voldaan levert het zelfs de nodige voordelen op voor zowel de medewerkers als ook voor de organisatie. Klik HIER voor het standpunt van de LVV.

De vertrouwenspersonen van Buro Overbeek vervullen bij diverse organisaties de combifunctie VPOO en VPI. Het valt op, dat steeds meer organisaties er bewust voor kiezen om de functies te combineren. Niet alleen omdat men de VPOO al kent, maar vooral om voor medewerkers de drempel zo laag mogelijk te maken om contact te zoeken.

De vertrouwenspersonen van Buro Overbeek voldoen aan alle basisvoorwaarden om de combifunctie goed te kunnen vervullen. Ze zijn op beide gebieden goed opgeleid en er is altijd een achterwacht beschikbaar om belangenverstrengeling te voorkomen. Daarnaast maken ze deel uit van intervisiegroepen, waaraan zowel Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen alsook Vertrouwenspersonen Integriteit deelnemen. Dit biedt ons mogelijkheden om op beide vakgebieden uitgebreid te sparren met collega’s uit diverse branches en verbreedt onze visie.

Wilt u sparren met ons over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op.